Kısa dönem kiralamada önemli düzenlemeler

Kısa dönem konut kiralamalarında yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına dair kanun teklifinde çok önemli başlıklar yer alıyor. Düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kanun teklifinde, kiraya verenin konutunu gerçek veya tüzel kişilere en fazla yüz gün süreyle kiralamasına izin verilmesi amacıyla düzenlenen belge “izin belgesi” olarak tanımlanıyor. Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce de bu izin belgesinin de alınması zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca bu konutların girişine Bakanlıkça belirlenecek özelliklerde plaketler asılması da gerekecek. Tek seferde yüz günden fazla süreli yapılan kiralamalar bu kapsam dışında değerlendiriliyor” diye konuştu.

”Sektörde düzenlemeye ihtiyaç vardı”

Özelmacıklı, “Kanun teklifinde turizm amaçlı kiralanan konutların belgelendirilmesi, elde edilen gelirlerin kaydedilmesi ve kayıt dışı kazancın engellenmesi amacıyla bir dizi düzenleme maddesi yer alıyor. Bu düzenlemeler arasında izin belgesi alınması zorunluluğu, izin belgesi sahiplerinin mevzuata aykırı işlemlerine karşı uygulanacak idari yaptırımlar, belge sahibinin konutunu kiralayan kişi olarak tanımlanması ve izin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında uygulanacak idari para cezaları gibi önlemler yer alıyor. Bu açıdan düzenlemeyi olumlu buluyoruz. Hatta aracılık eden şirketler için de taşınmaz ticareti yetki belgesi kontrolünün de sağlanmasının önemli olduğunu değerlendiriyorum” dedi.

”Birçok düzenleme kanun çerçevesinde birleşmiş olacak”

Kısa dönem kiralama çerçevesinde daha önce de birçok yasal düzenleme yapıldığını lakin ilk defa geniş kapsamlı bir kanun çerçevesi çizildiğini ifade eden Özelmacıklı, “17 Haziran’da resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kimlik Bildirme Kanununun uygulanması ile ilgili yönetmelik değişikliği sonrasında kiralanan evlere kimlik bildirim ve her an ulaşılabilecek işletici bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından da 31 Mayıs’ta yapılan düzenlemeye göre de gayrimenkule ilişkin bilgiler dışında, rezervasyon ve ödemeye ilişkin bilgilerin alınması düzenlenmişti. Bu kanuni düzenleme sonrasında artık kısa dönem kiralama oldukça zor yapılacak” şeklinde konuştu.

Kısa dönem kiralamada oy birliği şartı

İzin belgesi başvurularında, konu bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat malikleri tarafından oy birliği ile alınan kararın ibrazının da zorunlu hale getirilmesinin öngörüldüğünü ifade eden Özelmacıklı, “Bu durum kısa dönem kiralamanın artık birçok binada yapılmaması şeklinde değerlendirilebilir. Lakin kısa dönem kiralama aslında bir paylaşım ekonomisi çerçevesinde dünyada önemli bir pazar payına sahip ve gün geçtikçe de kullanımı artıyor. Düzenlemenin yerli markalarımızı koruyacak şekilde değerlendirilmesine ihtiyaç var” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx