Harf Devrimi ne zaman kabul edildi? 1 Kasım Harf Devrimi’nin amacı nedir? Harf Devrimi ne zaman kabul edildi?

Atatürk‘ün gerçekleştirmiş olduğu inkılaplardan bir tanesi olan Harf Devrimi hakkında araştırmalar sürüyor. Peki, Harf Devrimi ne zaman kabul edildi? 1 Kasım Harf Devrimi’nin amacı nedir? Harf Devrimi ne zaman kabul edildi

HARF DEVRİMİ NE ZAMAN KABUL EDİLDİ?

Türkiye’de Harf Devrimi olarak bilinen değişiklikler, Latin alfabesinin kabulü ve Osmanlı alfabesinin terk edilmesiyle ilgilidir. Harf Devrimi, 1 Kasım 1928’de kabul edilmiştir. Bu tarih, Türk alfabesinin köklü bir şekilde değiştirilmesi ve modernleştirilmesi için önemli bir dönüm noktasını temsil eder.

Harf Devrimi, Türk Dil Kurumu’nun kurulmasını da içeren dil reformlarını içeriyordu. Türk alfabesi, Osmanlı Türkçesi için kullanılan geleneksel Arap harfli alfabeden, Latin alfabesine dayalı yeni bir yazı sistemine dönüştürüldü. Bu değişiklik, Türk dilinin daha etkili ve modern bir şekilde yazılmasını ve okunmasını sağlamayı amaçladı.

Harf Devrimi, Türkiye’nin modernleşme ve Batılılaşma sürecinin önemli bir parçasıydı ve ülkede eğitim ve iletişimde büyük kolaylıklar sağladı. Türkiye’de 1 Kasım, Harf Devrimi’nin yıldönümü olarak kutlanır ve bu tarih, ülkenin yazılı dilini kökten değiştiren bu önemli reformu anma günü olarak kabul edilir.

HARF DEVRİMİNİN AMACI NEDİR?

1 Kasım 1928 tarihinde gerçekleşen Harf Devriminin amacı, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimden kısa bir süre önce yapmış olduğu şu açıklamada açıkça ifade edilmektedir:

‘’Arkadaşlar, güzel dilimizi ifade etmek için yeni Türk harflerini kabul ediyoruz. Bizim güzel, ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir. Yüzyıllardan bu yana kafalarımızı demir çerçeve içinde bulundurarak anlaşılmayan ve anlayamadığımız işaretlerden kendimizi kurtarmak, bu lüzumu anlamak mecburiyetindeyiz. Lisanımızı muhakkak bir surette anlamak istiyoruz. Bu yeni harflerle behemehâl pek çabuk bir zamanda mükemmel bir surette anlayacağız.’’

LATİN ALFABESİNE GEÇİŞİN NEDENLERİ

  • Arap alfabesinin Türkçeye uygun olmaması.
  • Arap alfabesinin okuma ve yazılmasında görülen güçlükler.
  • Avrupa ile ilişkilerin kolaylaştırılmak ve geliştirilmek istenmesi.
  • Sovyet Rusya bünyesinde bulunan Türk devletlerinin Latin alfabesi kullanması ve Türkiye’nin de bu dünya ile yakınlaşmak istemesi.
  • Latin alfabesi dışında daha iyi bir alternatifin bulunmaması.
  • Arap alfabesinde yer alan harflerin Türkçe sesleri tam olarak ifade edememesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx