Sultan Alp Arslan kimdir, nasıl öldü: ‘Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır’

Malazgirt Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasının ardından, Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. 1071 yılında  Malazgirt Ovası’nda Selçuklu Sultanı Alp Arslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen savaş, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini sağladı. Bu sene 950. yılını kutladığımız zaferle birlikte Sultan Alp Arslan’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar, “Sultan Alp Arslan kimdir, ne zaman öldü?” sorusunu gündeme getirdi. Peki, Sultan Alp Arslan kimdir, ne zaman öldü? İşte zafer dolu hayat hikayesi… Çağrı Bey’in oğlu olan Alp Arslan, 20 Ocak 1029 tarihinde dünyaya gelirken, Amcası Tuğrul Bey’in yerine Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı olarak 27 Nisan 1064’te tahta geçti. Henüz küçük yaştayken babası Çağrı Bey’in hastalanması üzerine devletin yönetimini ele aldı ve Gazneli saldırılarını durdurdu. 1059 yılında babası Çağrı Bey’in ölümü üzerine Horasan Meliki oldu. Daha sonra büyük bir ordu ile devletin başkenti olan Rey şehrine doğru hareket etti. Alp Arslan’ın bu durumundan faydalanan Kutalmış, kendi adına hutbe okutarak sultanlığını ilan etti. Alp Arslan, 50.000 kişilik ordusuyla Rey üzerine yürümüş ve karşısına çıkarılan kuvvetleri bozguna uğratmıştır. Tahta çıkarılan Süleyman ise sultanlığını kabul etmeyen rakiplerince kendi zayıflığını fark ederek, Şiraz’a çekildi. Alp Arslan’ın Rey şehrine girmesi üzerine İsfahan’a kadar ilerlemiş olan Kirman Meliki Kavurd, kendi topraklarına dönerek Alp Arslan adına hutbe okuttu. Alp Arslan’ın Rey’de tahta çıkıp adına hutbe okutmasından ve sikke bastırmasından sonra saltanatı Abbasi Halifesi Kaim Biemrillah tarafından törenle tasdik edildi. Doğu Anadolu’da Bizanslıların elinde bulunan bölgenin en korunaklı kenti Ani’yi kuşattı. 16 Ağustos 1064 tarihinde şehir Selçukluların eline geçti. Türklerin Anadolu’daki ilerleyişi sürüyordu. Türk akınlarının Bizans İmparatorluğu için bir tehdit olduğunu gören Bizanslılar, 1068 yılında tahta geçen Romanos Diogenes’i bir kurtarıcı olarak görüyorlardı. Alp Arslan Suriye ile meşguldü ve Mısır’daki Şii Fatimi iktidarını yıkmayı amaç edinmişti. Suriye’nin Selçuklu Devleti’ne geçmesini arzu eden Hamdani Hükümdarı Nasırüddevle, Alp Arslan’dan Fatımilere karşı yardım istedi. Bunu fırsat bilen Alp Arslan 1070 yılında büyük bir orduyla birlikte Malazgirt ve Erciş kalelerini aldıktan sonra Silvan ve Diyarbakır yöresine inerek Urfa önlerine yürüdü. Bizans kalelerini aldıktan sonra Mirdasilerin elinde bulunan Halep’e yöneldi. Bu sırada Alp Arslan, Şam üzerine yürümeyi planlarken bir Bizans elçisi gelerek, imparatorun Malazgirt ve Ahlat’a karşılık Menbiç’i Selçuklular’a bırakmak istediğini söyledi. Ancak Alp Arslan elçiye olumsuz yanıt vererek geri gönderdi. Diogenes’in büyük bir ordu ile Anadolu’ya hareket ettiği haberini alan Alp Arslan bnun üzerine ordusunun bir kısmını Şam’ı fethetmek üzere Suriye’de bırakarak, 6 Nisan 1071 tarihinde Musul’a doğru hareket etti. Romanos Diogenes’in 200.000 kişilik ordusuna karşı Selçukluların 50.000 kişilik ordusu bulunuyordu. İki ordu 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovası’nda karşılaştı. Yapılan savaşta Selçuklular büyük bir zafer elde etti. Sultan Alp Arslan kimdir, nasıl öldü: Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır #1 Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları akını önlemek üzere 1072 yılının eylül ayı sonlarında, 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan, dört gün sonra hayatını kaybetti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir