Resmi Gazete 9 Eylül 2021 | Resmi Gazete bugünün kararları

Günlük olarak yayınlanan Resmi Gazete sayıları, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugünün Resmi Gazete kararları nelerdir? sorusu gündemde yer alıyor. Yasama bölümü kanunları, yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, yargı bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de yer alıyor. Türkiye için önemli pek çok yeni yönetmelik, karar ve tebliğlerin yer aldığı 9 Eylül 2021 tarihli ve 31593 sayılı Resmi Gazete’nin ayrıntıları belli oldu. Peki, 9 Eylül 2021 Perşembe Resmi Gazete sayısında neler var? İşte, 9 Eylül 2021 Resmi Gazete kararları… CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490) YÖNETMELİK –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Tahkim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği TEBLİĞLER –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 08/09/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-124, 125, 126 ve 127 Sayılı Kararları KARAR –– 1 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında Karar ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2017/40147 Başvuru Numaralı Kararı –– Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2018/6259 Başvuru Numaralı Kararı DANIŞTAY KARARLARI –– Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/17, K: 2021/2) –– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2021/1, K: 2021/3) a – Yargı İlânları b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları c – Çeşitli İlânlar – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.