Mükelleflerde 1 Mart hareketliliği

Mükellefler, süresi yarın dolacak vergiler için yoğunluk yaşıyor. Bu kapsamda, vergi ve idari para cezalarına yönelik yeniden yapılandırma düzenlemesinde ilk taksit ve peşin ödeme süresi yarın dolacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksitin zamanında ödenmesi önem taşıyor. Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı i...