29 Temmuz Cuma Hutbesi tam metni yayınlandı! ‘Hicretimiz Rabbimize Olsun’

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu aşikâr oldu.

Bu hafta Cuma namazındaki hutbenin konusu nedir sorusu yanıt buldu.Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazından evvel okunan hutbenin bu haftaki konusunu açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı hutbe bahis başlığını “Hicretimiz Rabbimize Olsun” olarak duyurdu.

İşte 29 Temmuz Cuma hutbesi konusu ve tam metni…

Muhterem Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) Rabbinden aldığı buyrukla insanları bir olan Allah’a inanmaya ve sadece O’na ibadet etmeye davet ediyordu. Ne var ki kulluk şuurundan ve ahlaki faziletlerden mahrum olan Mekkeli müşrikler bu davete kulak vermediler. Müminlere her türlü baskı, zulüm ve işkenceyi reva gördüler. O denli ki âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in hayatına kastedecek kadar ileri gittiler. Artık Mekke’de İslam’ı özgürce yaşama imkânı kalmamıştı. Bunun üzerine evvel sahabe-i kiram sonra da Resûl-i Ekrem (s.a.s) vefâkar insanların kenti Yesrib’e hicret etti.

Aziz Müminler!

Hicretle birlikte Yesrib, Medine-i Münevvere’ye dönüştü. Medeniyet güneşi oradan doğdu bütün yeryüzüne. Aydınlanmış kent oldu Yesrib. Peygamber Mescidi,ilim ve irfan yuvası oldu. Mescid içinde kurulan mektep Suffe’de yetişen ashab ile hem Medine’nin hem de Medine dışındaki belde ve kentlerin aydınlanma süreci hızlandı. Hak, adalet, sevgi, merhamet ve kardeşlik üzere İslam’ın aziz bedelleri oradan yayıldı dünyanın dört bir köşesine.

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:

“Gerçek muhacir, Allah’ın yasakladığı şeyleri terk eden kimsedir.” 1 Evet! Hicret yalnızca bir yerden başkasına yapılan fiziki bir seyahat değildir. Zorluk ve badirelerden rahatlık ve kolaylığa bir kaçış asla değildir. Hicret inanç ve mefkureler uğrunda yeni ufuklara gerçek güçlü bir seyahattir. Hicret, Allah’a imanın, sadakat ve teslimiyetin, sabır ve sebatın göstergesidir. Tevhide sarılıp şirkten kaçınma iradesidir. Batıldan uzaklaşıp hakka ve hakikate yönelmenin nişanesidir. Yardımlaşma ve dayanışmanın, dostluk ve kardeşliğin destanıdır. Muhacir ise nefsinin heva ve isteklerinin tuzağına düşmeyen, şeytanın aldatmasına kanmayan, ulvi gayeleri, süfli tutkulara feda etmeyendir. Bir ömür helallerle yetinen, haramlardan uzak durandır. Her daim hayra koşan, Hakkın isteğini arayandır.

Değerli Müminler!

Yarın yeni bir hicri yıla giriyoruz. Hicretin gerçekleştiği yıl tıpkı vakitte hicri takvimin de başlangıç yılıdır. O halde geliniz, geçen bir yılın, geride bırakılan bir ömrün muhasebesini yapalım. Allah ile misakımızı, Rasûlüllah ile biatımızı yenileyelim. Haramlardan ve günahlardan, helal ve tertemiz bir hayata hicret için bugünü milat kabul edelim. Bu vesileyle yeni yılımızı tebrik ediyor, hicrî 1444 yılının ülkemiz, milletimiz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Hutbemi Ulu Rabbimizin şu muştusuyla bitiriyorum: “İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır” 2

1. Buhârî, Îmân, 4.

2. Tevbe, 9/20.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.